Firma CANLAB s.r.o.

Firma CANLAB s.r.o již 14 let působí v oblasti výroby a vývoje zařízení pro CAN bus a to jak v oblasti automobilového průmyslu, tak i specializovaných řešení v dalších průmyslových oblastech, kdy řešení pomocí standardizovaných komponent nevyhovuje například svojí cenou.

Při vývoji však nezůstává jen u použití sběrnice CAN. V minulosti jsme již realizovali zakázkový vývoj karet pro PCI-e, periférií pro Ethercat, FPD-Link,  Automotive Ethernet a podobně. Portfolio produktů zahrnuje interface pro připojení sběrnice CAN k PC prostřednictvím USB nebo ETHERNETU, datalogery pro CAN bus, příslušenství pro elektronické knihy jízd s připojením na CAN bus, čtení digitálních tachografů, zařízení a oem chipy pro čtení dat z CAN sběrnice vozidel do nadřazených systémů, vstupně-výstupní desky pro CAN nebo, ETHERCAT, ETHERNET a USB a další.

Kromě vlastního vývoje software a hardware zákazníkům zajišťujeme součinnost při certifikaci a následně i výrobu a testování výrobku. Benefitem pro zákazníka je nízká cena vývoje. Vývoj probíhá na základě našich vlastních SW komponent a do ceny tak není čas jejich vývoje plně započten. Náklady jsou tak sdíleny zákazníky.

V rámci každé nabídky je zvažována optimální varianta pro zákazníka. Námi preferovaná variantou je stát se i koncovým dodavatelem zařízení, kdy můžeme nabídnout vývoj za minimální, v některých případech až symbolickou cenu. V současné polovodičové krizi zákazník také ocení naši standardizovanou součástkovou základnu, která nám dovoluje držet klíčové komponenty skladem a deklarovat rozumné dodací termíny a cenu i pro nepravidelné objednávky.

V souvislosti s CAN sběrnicí poskytujeme konzultace a měření z této oblasti. Organizujeme také školení na téma CAN bus.


Vyhodnocení přestupků z karet řidičů, výpočet pracovní doby a další pomocí online služby DDDLAB

 


 


Abychom varovali i ostatní poctivé firmy, můžete nahlédnout do seznamu našich dlužníků. Jedná se o ty dlužníky, kteří nijak nereagují na naše výzvy k uhrazení dlužné částky.