- Q -

Quantum Časové kvantum, jednotka na kterou se dělí jednotlivé fáze přenosu bitu na CAN sběrnici. Velikost kvanta je dána hodnotou oscilátoru CAN bus řadiče a  předděličkou. Fáze přenosu bitu na CANu (Propagation segment, Phase segment 1, Phase segment 2,Time quantum) jsou tvořený nastaveným počtem kvant.