- T -

Time quantum Každý bit na sběrnici je složen z několika segmentů. Tyto segmenty mají pak různou délku udávanou počtem časových kvant (Time quantum - Tq). Délka časového kvanta Tq je obvykle dána krystalem a děličkou řadiče CANu.

CAN bus: Time quantum

TEC (Transmit Error Counter) Čítač chyb při odesílání zpráv  implementovaný přímo v CAN controlleru.
TTCAN (Time Triggered CAN) Komunikace v klasické CAN síti probíhá na základě událostí (event triggered). Pro systémy řízení v reálném čase je určen protokol TTCAN (Time Triggered CAN). Komunikace probíhá v cyklech. Jednotlivé zprávy mají v cyklu pevnou pozici.
Termination resistor U CAN sítí typu high speed je CAN sběrnice na obou stranách zakončena odpory 120 ohmu. Mezi CAN L a CAN H vodiči musí být odpor 60 ohmu.
TSEG1 Propagation segment + phase segment 1
TSEG2 Phase segment 2