- P -

PP2CAN 1) CAN bus - PC interface připojitelný na paralelní port (LPT)  2) SW pro práci s CAN sběrnicí a interface PP2CAN, USB2CAN apod.
Propagation segment Podle specifikace CAN2.0 je každý bit na sběrnici složen ze 4 segmentů, segment zpoždění průchodem (Propagation segment) má hodnotu 1 až 8 Tq (časové kvantum). Kompenzuje zpoždění přenášeného signálu na sběrnici.
Phase segment 1 Podle specifikace CAN2.0 je každý bit na sběrnici složen ze 4 segmentů, fázový segment 1 (Phase buffer segment 1) má hodnotu 1 až 8 Tq  (časové kvantum).
  • Kompenzace fázových chyb.
  • Může být prodloužen během resynchronizace.
  • Na konci se čte stav bitu.

CAN bus: Phase segment 1

Phase segment 2 Podle specifikace CAN2.0 je každý bit na sběrnici složen ze 4 segmentů, fázový segment 2 (Phase buffer segment 2) - 1 až 8 Tq (časové kvantum).
  • Kompenzace fázových chyb.
  • Může být zkrácen během resynchronizace.
  • Na začátku se čte stav bitu.
PG (parameter group) U protokolu J1939 specifikuje obsah CAN zprávy.
Producer V CAN sítích je takto nazýván zdroj-vysílač zprávy.
Priorita Větší prioritu má zpráva s nižším identifikátorem, dále standardní rámec (11 bitový identifikátor) má vyšší prioritu než rozšířený rámec se stejnou základní částí.