- M -

Monitoring Schopnost vysílače detekovat chyby je základem pro pozorování sběrnicových signálů u CAN sběrnice: každý uzel, který vysílá, také pozoruje sběrnicovou část, a tak detekuje rozdíly mezi bity poslanými a bity přijatými. Toto dovoluje spolehlivou detekci globálních a lokálních chyb na straně vysílače.
Multiple Termination V případě že není dodržena topologie CANu jako jedné linky, lze použít i více než 2 zakončovací odpory.

CAN bus: Multiple Termination

Módy budiče CAN sběrnice High-speed: nejvyšší možná rychlost změny signálu (není nijak omezena rychlost přeběhu úrovně, tj hrany) – používá se pro stíněné kabely kde je minimální možnost rušení (interference).

Slope control: použití pro nižší rychlosti, kratší sběrnice, nestíněné kroucené dvoulinky atd. Je zde limitována rychlost přeběhu (nižší možnost rušení). Rychlost přeběhu je závislá na Rs.

Standby: je–li na Rs pinu „HIGH“  obvod přejde do standby modu (vysílač je vypnut, přijímač má nízký příkon). Při detekci dominantní úrovně je Rx nastaveno do LOW mikroprocesor přepne budič do normální funkce.