- R -

Remote Frame Žádost o data
  • Formát žádosti o data je podobný jako formát datové zprávy. Pouze je zde RTR bit nastaven do recesivní úrovně a chybí zde datová oblast.
  • Žádost o data používá jak standardní tak rozšířený formát zprávy (11 nebo 29 bitový identifikátor).
  • Pokud nějaký uzel žádá o zaslání dat, pak nastaví takový identifikátor zprávy, jako má datová zpráva, jejíž zaslání požaduje. Tím je zajištěno, že pokud ve stejném okamžiku jeden uzel žádá o zaslání dat a jiný data se stejným identifikátorem vysílá, přednost v přístupu na sběrnici získá uzel vysílající datovou zprávu, neboť úroveň RTR bitu datové zprávy je dominantní a tudíž má tato zpráva vyšší prioritu.
Resynchronization Resynchronizace probíhá na každý přechod z recesivního do dominantního stavu během vysílání zprávy.
REC (Receive Error Counter) Čítač chyb při příjmu CAN zpráv implementovaný přímo v CAN controlleru.
Recessive state Recesivní stav může být na sběrnici přebit dominantním stavem.

High Speed: CAN_H = CAN_L = 2,5 V

Low Speed:  CAN_H = 0 V CAN_L = 5 V

Reference message U TTCAN referenční zpráva uvozuje základní cyklus (Basic cycle).