- N -

NMT (Network Management) Cílem NMT služeb je poskytnout nástroje pro vytváření distribuovaných systémů a jejich správu. Veškeré záležitosti týkající se správy sítě jsou řešeny pomocí služeb NMT. Pro snadnější návrh sítě jsou opět definovány NMT objekty a služby pracující nad nimi. (CANOpen)
Node Synonymum pro zařízení.
Node guarding Mechanizmus využívaný u CANopen protokolu pro detekci odpojených jednotek a jednotek ve stavu bus off. NMT master odesílá RTR zprávy do jednotek a na základě odezvy vyhodnocuje jejich stav.