- B -

Bus arbitration Zahájí-li vysílání současně několik uzlů, pak přístup na sběrnici získá ten, který přenáší zprávu s vyšší prioritou (nižším identifikátorem). Identifikátor je uveden na začátku zprávy. Každý vysílač porovnává hodnotu právě vysílaného bitu s hodnotou na sběrnici a zjistí-li, že na sběrnici je jiná hodnota než vysílá (jedinou možností je, že vysílač vysílá recessive bit a na sběrnici je úroveň dominant), okamžitě přeruší další vysílání. Tím je zajištěno, že zpráva s vyšší prioritou bude odeslána přednostně a že nedojde k jejímu poškození, což by mělo za následek opakování zprávy a zbytečné prodloužení doby potřebné k přenosu zprávy.

CAN bus: Bus arbitration

Bus length Délka sběrnice mezi zakončovacími odpory. Při rychlosti 1 Mbps je maximální délka 25 metrů. Při rychlosti 50 kbps je možná j délka 1km.

CAN bus: Bus length

Bit stuffing Vysílá-li se na sběrnici pět po sobe jdoucích bitu jedné úrovně, je do zprávy navíc vložen bit opačné úrovně. Toto opatření slouží jednak k detekci chyb ale také ke správnému časovému sesynchronizování přijímačů jednotlivých uzlu. Je-li detekována chyba vládání bitu, je vygenerována chyba vkládání bitu.

CAN BUS: Bit stuffing

Bus-off Uzly nemají žádný vliv na sběrnici, jejich výstupní budiče jsou vypnuty.
Basic CAN Jedná se o označení typu řadiče CANu. Tyto řadiče obsahují buffer pro odeslání zprávy a 1 nebo více bufferů pro příjem. Buffer pro příjem dat bývá v některých případech realizován jako FIFO. Aby CPU nemuselo zpracovávat všechny zprávy, je pro jejich filtraci využito hardwarově realizovaných filtrů zpráv. Filtrace je prováděna pomocí selektoru (filtru) kde jsou nastaveny hodnoty porovnávaných bitů identifikátoru a masky, která definuje které bity selektoru jsou porovnávány.
Bus monitoring mode V tomto módu má CAN controller vypnut pin TX. Nemůže tak odesílat chybový příznak ani ACK slot.
Biased Split Termination Zapojení zakončovacího odporu, které vylepšuje EMC a udržuje konstantní recesivní úroveň.

CAN bus: Biased Split Termination

Bit Error Jjednotka která vysílá na sběrnici  zaroveň monitoruje skutečný stav sběrnice. Dojde-li k situaci kdy vysílající jednotka detekuje jinou úroveň, než je úroveň právě vysílaného bitu, nastane chyba bitu. Vyjímku tvoří případ, kdy je sběrnice vysílačem buzena na recesivní úroveň a detekována je dominantní hodnota v průběhu pole ARBITRATION FIELD ovlivneného bit-stuffingem nebo v průběhu pole ACK slot. Vysílá-li jednotka pole PASSIVE ERROR FLAG a detekuje-li dominantní úroveň, není tento stav interpretován jako chyba bitu.