- C -

CAN Controller Area Network je sériová sběrnice vyvinutá RObert Bosch GmbH. Je mezinárodně standartizovaná jako ISO 11898-1.
CAN protocol controller Je obvod nebo jeho část která zajišťuje komunikaci prostřednictvím sběrnice CAN, zajišťuje časování, výpočet a kontrolu CRC, kontrolu chyb při přenosu atd.
CAN transceiver Obvod připojený mezi CAN controller a sběrnici. Zajišťuje konverzi napěťových úrovní.;
COB ID Identifikátor zprávy.
CANopen High level protokol (aplikační vrstva) vystavěný na sběrnici CAN. Určen převážně pro průmyslovou automatizaci nicméně prosazuje se i v dalších oblastech.
CANopen Safety Komunikační protokol se zvýšeným zabezpečením dat. Ta jsou odesílána dvakrát, datové bity mají invertovanou hodnotu. Hodnota identifikátoru se liší nejméně v dvou bitech.
CAN2MMC Logger komunikace na sběrnici CAN. komunikace je zaznamenávána na paměťovou kartu SD nebo MMC.

CRC CRC kód (Cyclic Redundancy Check) o délce 15ti bitu tvoří poslední pole vysílané zprávy. Proto se může generovat ze všech do té doby odvysílaných bitu zprávy podle polynomu: x15 + x14 + x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1 Je-li detekována chyba CRC libovolným uzlem na sběrnici, je vygenerována chyba CRC.
CAN Kingdom High level protokol definovaný firmou Kvaser AB. Je určen pro řízení strojů v reálném čase s bezpečným provozem.
CANaerospace Protokol pro avioniku a kosmickou techniku.
CAN_H Jeden ze dvou signálů sběrnice CAN.

CAN bus: CAN H signal

CAN_L Jeden ze dvou signálů sběrnice CAN.

CAN bus: CAN L signal

CAPL CAN Access Programming Language
CSMA/CD +AMP The Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection with Arbitration on Message Priority, metoda arbitráže používaná u sběrnice CAN.