- O -

Overload Frame Zpráva o přetížení slouží k oddálení vyslání další datové zprávy nebo žádosti o data.
  • Tento způsob zpravidla využívají zařízení, která nejsou schopna kvůli svému vytížení přijímat a zpracovávat další zprávy. Struktura zprávy je podobná zprávě o chybě, ale její vysílání může být zahájeno po konci zprávy (End of Frame), oddělovače chyb nebo předcházejícího oddělovače zpráv přetížení.
  • Zpráva o přetížení je složena z příznaku přetížení (šest dominatních bitů) a případné superpozice všech příznaků přetížení, pokud jsou generovány více uzly současně. Za příznaky přetížení následuje dalších sedm recesivních bitů, které tvoří oddělovač zprávy o přetížení.
OSEK/VDX Sada specifikací pro komunikaci (COM), síťový management (NM), RTOS (OS) a syntaxi implementace (OIL). Použití pro osobní automobily.