- A -

Application layer Aplikační vrstva je část referenčního modelu OSI (Open System Interface), která poskytuje komunikační služby pro aplikaci. Tato vrstva poskytuje například prostředky pro přenos dat, která jsou delší než 8 bajtů apod. Aplikační vrstva protokolu CAN je definována několika vzájemně nekompatibilními standardy (CAL/CANopen, DeviceNet, SDS, SAE J1939).
Asynchronous PDO Asynchronní PDO  je odeslán nastane li definovaná interní událost. (CANOpen)
Acknowledge, ACK Každé zařízení, připojené ke sběrnici musí správně přijatou zprávu potvrdit. To se děje  změnou bitu v poli ACK (1 bit) z recessive - vysílané vysílačem na dominant. To platí i pro ta zařízení, která mají zapnuto filtrování a tedy zprávu nepřijímají. Vysílač kontroluje zda ke změně došlo.
Acknowledge Error Chyba pokud vysílači není potvrzeno přijetí v poli ACK.